அனைத்து நாடுகளிள் வசிக்கும் அன்பார்ந்த கன்னட தேவாங்க சமுதாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களது குழந்தைகளின் திருமண வரன் தேட உடன் எங்களது இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பொருத்தமான மருமகன்/மருமகளை தேர்ந்தெடுங்கள். நன்றி

  • info@thenikannadadevangarmatrimony.com
  • +91 - 9442662899
  • +91-7871854500
  • +91-9150604204

About Us

About Us

Theni Kannada Devangar Matrimony UAM.No. TN23D0007522 We are providing 360 degree solutions to all prospective brides and grooms. We are technology driven company providing the best platform to those who are genuinely looking for their soul mates. Our platform serves to kannada devangar communities & All other communities in India and abroad also. We are the first choice of customers because of our customer centric approach and higher authenticity.

Our Vision

Our vision is a world where the search for a life-partner is as fulfilling as the journey with a soul-mate....

Our Mission

The mission of Theni Kannada Devangar Matrimony is to provide people with a superior matchmaking experience by expanding the opportunities available to meet potential life partners and build fulfilling relationships. We strive to do this through superior technology, in-depth research, valuable matrimonial content & services, and above all the highest quality of customer service delivered with a sense of warmth, understanding, respect, and company spirit.

Our Vision and Mission have shaped our objectives as well as our technology. The world - class technology used at espousals.in is a result of the objectives of the organization which are based on tireless research and understanding of our customers. Improve Search Results!

Once you registered and filled all relevant information to complete your profile including updating your family details and video, you can start searching profiles. To improve your search and get more relevant results while you are searching try to give all relevant information. Don’t leave any field blank or unattended. It will help us to show more specific search results based on your preference. You can reset your preferences by editing your profile if you are not getting the desired results.