அனைத்து நாடுகளிள் வசிக்கும் அன்பார்ந்த கன்னட தேவாங்க சமுதாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களது குழந்தைகளின் திருமண வரன் தேட உடன் எங்களது இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பொருத்தமான மருமகன்/மருமகளை தேர்ந்தெடுங்கள். நன்றி

 • info@thenikannadadevangarmatrimony.com
 • +91 - 9442662899
 • +91-7871854500
 • +91-9150604204

Plans

Our Plans

Silver

90 Days

Rs 1000
 • 20 Contact Details
 • Free Registration
 • View Profile
 • Upload Horoscope
 • Upload profile Photo
Gold

180 Days

Rs 1500
 • 40 Contact Details
 • Free Registration
 • View Profile
 • Upload Horoscope
 • Upload Photo
Diamond

270 Days

Rs 2500
 • 100 Contact Details
 • Free Registration
 • View Profile
 • Upload Horoscope
 • Upload Profile Photo
Platinum

365 Days

Rs 4000
 • 200 Contact Details
 • Free Registration
 • View Profile
 • Upload Horoscope
 • Upload Profile Photo