அனைத்து நாடுகளிள் வசிக்கும் அன்பார்ந்த கன்னட தேவாங்க சமுதாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களது குழந்தைகளின் திருமண வரன் தேட உடன் எங்களது இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பொருத்தமான மருமகன்/மருமகளை தேர்ந்தெடுங்கள். நன்றி

  • info@thenikannadadevangarmatrimony.com
  • +91 - 9442662899
  • +91-7871854500
  • +91-9150604204

Terms & Conditions

Terms & Conditions

Acceptance the Use of Theni Kannada Devangar Matrimony Terms and Conditions Your access to and use of https://www.thenikannadadevangarmatrimony.com/ is subject exclusively to these Terms and Conditions. You will not use the Website for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms and Conditions. By using the Website you are fully accepting the terms, conditions and disclaimers contained in this notice. If you do not accept these Terms and Conditions you must immediately stop using the Website. Credit card details We don’t store or keep any of our customers’ credit card info. Credit card process will be done by our third-party payment gateway company, please check at the bottom of the website to find credit card processing company info. Change of Use Change or remove (temporarily or permanently) the Website or any part of it without notice and you confirm that Theni Kannada Devangar Matrimony shall not be liable to you for any such change or removal and. Change these Terms and Conditions at any time, and your continued use of the Website following any changes shall be deemed to be your acceptance of such change.